آخرین خبر ها

 • لینک چاپ گواهینامه حق تقدم سهامداران

  لینک چاپ گواهینامه حق تقدم سهامداران ://mybourse.info/reports.aspx ادامــه

 • آگهی پذیره نویسی

  ادامــه

 • آگهی شناسایی پیمانکار بتن آرمه

  ادامــه

 • آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ سه شنبه 13961110 ساعت 1500در خصوص افزايش سرمايه

  ادامــه

 • آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ سه شنبه 13961110ساعت 1430درخصوص تغيير درموضوع اساسنامه شركت

  ادامــه

 • آگهي آزمون استخدام

  باطلاع داوطلبان می رساند آزمون استخدامی این شرکت مورخ 10/11/96 درمحل کارخانه برگزار خواهد گردید، لذا از متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت کارت ورود به جلسه، مورخ 09/11/96 ، طی ساعات اداری به کارخانه مراجعه نمایند،لازم به ذکر می باشد که ساعت برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. ادامــه

 • کنترل کیفی

  مركز تحقيقات و كنترل كيفيت

  مركز تحقيقات و كنترل كيفيت شركت صنايع خاك چيني ايران شامل آزمايشگاههاي شيمي، فيزيك و سراميك و سالن آماده سازي مواد اوليه و پايلوت است.

  ادامــه

  تحویل کـــالا

  در زمان بارگيري اول كف كاميون بازديد و در صورت سالم و تميزبودن محصولات با روش خاصي بارگيري مي شوند.به منظور جلوگيري از هر گونه آلوده شدن در مسير حمل محصولات تا تحويل به مشتري با هماهنگي و صورتجلسه تنظيمي شركت هاي حمل و نقل كليه رانندگان مي بايستي بر روي محموله چادر كشيده و سپس برگ خروجي تحويل مي گردد.

  ادامــه

  انبار

  محصولات توليد شده در زير سيلو در كيسه هاي يك تني تخليه و توسط ليفتراك به ترتيب تاريخ توليد و نوع محصول در محوطه چيدمان مي شوند.توضيح اينكه پس از تخليه محصول توسط كارگران انبار بازديد تا در اثر فشار و تخليه اگر كيسه آسيب ديده باشد عودت و تعويض گردد.

  ادامــه

  آزمایشگاه شیمی

  اين آزمايشگاه توانايي اندازه گيري عناصر ((,...so4-k2o-na2a-tio2-mgo-cao-fe2o3-al2o3-sio2)) و پرت حرارتي را دارا بوده و كليه محصولات خام و فرآوري شده و نمونه هاي مراحل توليد روزانه مورد آناليز شيميايي قرار مي گيرند. اين آزمايشگاه مجهز به اسپكتروفتومتر فيلم فتومتر جذب اتمي و... مي باشد.

  ادامــه

  آزمایشگاه فیزیک و کنترل

  اين آزمايشگاه كه بخشي از مركز تحقيقات و كنترل كيفيت شركت صنايع خاك چيني ايران مي باشد.چهار وظيفه عمده برعهده دارد: نمونه برداري آماده سازي اندازه گيري خواص فيزيكي و تست نيمه صنعتي يا پايلوت در قسمت نمونه برداري نمونه هاي مختلف از معدن و دپوهاي مواد اوليه خطوط توليد و بارگيرخانه تهيه مي گردد.

  ادامــه