آخرین خبر ها

 • آگهي مناقصه شماره 960821-ن اجاره شبانه روزی لودر وکامیون کمپرسی

  شركت صنايع خاك چيني ايران (سهامي عام) در نظر دارد، نسبت به واگذاری پیمان به صورت شبانهروزی به شرح زیر طبق شرایط مناقصه اقدام نماید: ادامــه

 • آگهي مناقصه به شماره 960715-ن

  شركت صنايع خاك چيني ايران (سهامي عام) در نظر دارد، کلیه بیمهنامههای شرکت خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی و براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به شرکتهای بیمهگر واجد شرایط واگذار نماید: ادامــه

 • آگهي مناقصه عمومی تخلیه استخر مواد سیلیس

  شركت صنايع خاك چيني ايران (سهامي عام) در نظر دارد، نسبت به تخلیه مواد سیلیس موجود در استخر خاکی کارخانه خود به میزان 220.000 (دویست وبیست هزار) تن طبق شرایط مناقصه اقدام نماید. ادامــه

 • آگهي شناسایی طراح وب سایت

  شرکت صنايع خاک چيني ايران در نظر دارد بازطراحی و بهینه سازی سایت فعلی شرکت خود را به طراحان سایت ویا شرکتهای معتبر در این زمینه واگذار نماید .از متقاضيان دعوت ميگردد جهت اخذ شرایط ومفاد استعلام و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا 10 روز پس از تاريخ درج آگهي به یکی از نشانی های ذیل مراجعه نمایند: ادامــه

 • آگهي مناقصه شماره 960418-ن مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا

  شرکت صنايع خاک چيني ايران در نظر دارد عملیات طبخ و توزیع غذای حداکثر 150 نفر از کارکنان کارخانه خود را واقع در شهرستان مرند کيلومتر 5 جاده قدیم مرند به جلفا در دو شيفت کاری به مدت يک سال، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجـد شرايط واگذار نمايد. ادامــه

 • آگهی خرید خشک کن دوار

  ادامــه

 • کنترل کیفی

  مركز تحقيقات و كنترل كيفيت

  مركز تحقيقات و كنترل كيفيت شركت صنايع خاك چيني ايران شامل آزمايشگاههاي شيمي، فيزيك و سراميك و سالن آماده سازي مواد اوليه و پايلوت است.

  ادامــه

  تحویل کـــالا

  در زمان بارگيري اول كف كاميون بازديد و در صورت سالم و تميزبودن محصولات با روش خاصي بارگيري مي شوند.به منظور جلوگيري از هر گونه آلوده شدن در مسير حمل محصولات تا تحويل به مشتري با هماهنگي و صورتجلسه تنظيمي شركت هاي حمل و نقل كليه رانندگان مي بايستي بر روي محموله چادر كشيده و سپس برگ خروجي تحويل مي گردد.

  ادامــه

  انبار

  محصولات توليد شده در زير سيلو در كيسه هاي يك تني تخليه و توسط ليفتراك به ترتيب تاريخ توليد و نوع محصول در محوطه چيدمان مي شوند.توضيح اينكه پس از تخليه محصول توسط كارگران انبار بازديد تا در اثر فشار و تخليه اگر كيسه آسيب ديده باشد عودت و تعويض گردد.

  ادامــه

  آزمایشگاه شیمی

  اين آزمايشگاه توانايي اندازه گيري عناصر ((,...so4-k2o-na2a-tio2-mgo-cao-fe2o3-al2o3-sio2)) و پرت حرارتي را دارا بوده و كليه محصولات خام و فرآوري شده و نمونه هاي مراحل توليد روزانه مورد آناليز شيميايي قرار مي گيرند. اين آزمايشگاه مجهز به اسپكتروفتومتر فيلم فتومتر جذب اتمي و... مي باشد.

  ادامــه

  آزمایشگاه فیزیک و کنترل

  اين آزمايشگاه كه بخشي از مركز تحقيقات و كنترل كيفيت شركت صنايع خاك چيني ايران مي باشد.چهار وظيفه عمده برعهده دارد: نمونه برداري آماده سازي اندازه گيري خواص فيزيكي و تست نيمه صنعتي يا پايلوت در قسمت نمونه برداري نمونه هاي مختلف از معدن و دپوهاي مواد اوليه خطوط توليد و بارگيرخانه تهيه مي گردد.

  ادامــه