آخرین خبر ها

 • آگهي مناقصه شماره 960821-ن اجاره شبانه روزی لودر وکامیون کمپرسی

  شركت صنايع خاك چيني ايران (سهامي عام) در نظر دارد، نسبت به واگذاری پیمان به صورت شبانهروزی به شرح زیر طبق شرایط مناقصه اقدام نماید: ادامــه

 • آگهي مناقصه به شماره 960715-ن

  شركت صنايع خاك چيني ايران (سهامي عام) در نظر دارد، کلیه بیمهنامههای شرکت خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی و براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به شرکتهای بیمهگر واجد شرایط واگذار نماید: ادامــه

 • آگهي مناقصه عمومی تخلیه استخر مواد سیلیس

  شركت صنايع خاك چيني ايران (سهامي عام) در نظر دارد، نسبت به تخلیه مواد سیلیس موجود در استخر خاکی کارخانه خود به میزان 220.000 (دویست وبیست هزار) تن طبق شرایط مناقصه اقدام نماید. ادامــه

 • آگهي شناسایی طراح وب سایت

  شرکت صنايع خاک چيني ايران در نظر دارد بازطراحی و بهینه سازی سایت فعلی شرکت خود را به طراحان سایت ویا شرکتهای معتبر در این زمینه واگذار نماید .از متقاضيان دعوت ميگردد جهت اخذ شرایط ومفاد استعلام و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا 10 روز پس از تاريخ درج آگهي به یکی از نشانی های ذیل مراجعه نمایند: ادامــه

 • آگهي مناقصه شماره 960418-ن مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا

  شرکت صنايع خاک چيني ايران در نظر دارد عملیات طبخ و توزیع غذای حداکثر 150 نفر از کارکنان کارخانه خود را واقع در شهرستان مرند کيلومتر 5 جاده قدیم مرند به جلفا در دو شيفت کاری به مدت يک سال، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجـد شرايط واگذار نمايد. ادامــه

 • آگهی خرید خشک کن دوار

  ادامــه

 • کاربردها

  مواد اولیه صنعت سرامیک

  کائولن ها : بال کلی ها : سیلیس ها : فلدسپات ها :

  ادامــه

  سایر کاربردها

  سایر کاربردها

  ادامــه

  مقره و قطعات الکتریکی

  تعریف / خواص مورد نیاز / فرمولاسیون کلی / مواد اولیه مورد نیاز

  ادامــه

  فریت سازی

  تعریف / خواص مورد نیاز / فرمولاسیون کلی / مواد اولیه مورد نیاز

  ادامــه

  کاشیهای گرانیتی

  تعریف / خواص مورد نیاز / فرمولاسیون کلی / مواد اولیه مورد نیاز

  ادامــه

  کاشی و سرامیک

  تعریف / خواص مورد نیاز / فرمولاسیون کلی برای انواع مختلف / مواد اولیه مورد نیاز

  ادامــه

  چینی بهداشتی

  تعریف / خواص مورد نیاز / فرمولاسیون کلی / مواد اولیه مورد نیاز

  ادامــه